Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Декларации ЗПКОНПИ

Декларации ЗПКОНПИ

№ по ред

Вх. №

и дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Заемана публична длъжност

 

файл

1.      

169/

28.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Сабри Алиосман Осман

кмет на кметство Чернооки

 download1

2.      

170/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мехмед Юсеин Чаирлъ

кмет на кметство

Рогач

 download1

3.      

171/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Джелил Касим

Аптула

кмет на кметство

Гривка

 download1

4.      

172/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Назиф

Осман

Юмер

кмет на кметство Тополка

 download1

5.      

173/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Шюкрю Мустафа Исмаил

кмет на кметство Перуника

 download1

6.      

174/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юсеин

Ахмед Коджаали

кмет на кметство Лещарка

 download1

7.      

175/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мохамед Мустафа Имам

кмет на кметство Токачка

 download1

8.      

176/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мустафа Шабан Мустафа

кмет на кметство

 Ручей

 download1

9.      

177/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мустафа Мюмюн Ахмед

кмет на кметство Храстово

download1 

10.                        

178/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мустафа Юмеросман Мехмед

кмет на кметство

Пелин

download1 

11.                        

179/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Сюлейман Юсеин

Осман

кмет на кметство Пашинци

download1 

12.                        

180/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юсуф Мехмед Моллахасан

кмет на кметство Самовила

download1 

13.                        

182/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Хабибе Мехмед Сарач

кмет на кметство

Голяма чинка

download1 

14.                        

183/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Якуб Мустафа

Али

кмет на кметство

Малка чинка

download1 

15.                        

184/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Билял

Фикри Саръмолла

кмет на кметство

 Рибино

download1 

16.                        

185/

30.05.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Ерджан Байрям Мюмюн

кмет на кметство

Орех

download1 

17.                        

191/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Себахтин

Кадир

 Юсеин

кмет на кметство Морянци

download1 

18.                        

192/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юмер

Ахмед

Чауш

кмет на кметство

Благун

download1 

19.                        

193/01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Фариз

Халил Сефтин

кмет на кметство Поточница

download1 

20.                        

194/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Айше

Мехмед Юсуф

кмет на кметство Метлика

download1 

21.                        

195/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Екрем

Емин

Назиф

кмет на кметство Красино

download1 

22.                        

196/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Гюрсел

Раиф

Мехмед

кмет на кметство Котлари

download1 

23.                        

197/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мехмед Мустафа Мустафа

кмет на кметство

 Бук

download1 

24.                        

198/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мехмед

 Али

Али

кмет на кметство Тинтява

download1 

25.                        

199/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Славчо Стоянов Каменов

кмет на кметство

Малък девесил

download1 

26.                        

200/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Джемалетин Мехмед Налбант

кмет на кметство

Горна кула

download1 

27.                        

201/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Себахтин Хасан

 Юсеин

кмет на кметство

Студен

кладенец

download1 

28.                        

202/

01.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Васви

Ахмед

 Ибрям

кмет на кметство

Сърнак

 download1

29.                        

205/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Рами

 Сабри

Ахмед

кмет на кметство

Бараци

 download1

30.                        

206/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Иван

Радков Иванов

кмет на кметство Черничево

download1 

31.                        

207/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Джематин Осман

 Юсуф

кмет на кметство

Странджево

download1 

32.                        

208/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Рамадан Касим

Ахмед

кмет на кметство

Малко каменяне

download1 

33.                        

209/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Христина Асенова Антонова

кмет на кметство Голям девесил

 download1

34.                        

210/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юсеин Мехмед Махмуд

кмет на кметство

Гулия

 download1

35.                        

211/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юсеин

 Фикри

Оруч

кмет на кметство

Ковил

 download1

36.                        

212/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Хасан

Ахмед

Хасан

кмет на кметство

Голямо каменяне

 download1

37.                        

213/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Джайде Идрис

Ходжа

кмет на кметство

Вранско

 download1

38.                        

214/

04.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Кадрие

Юмер Шаркова

кмет на кметство

Синигер

 download1

39.                        

215/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Хайрие

Кадир Мустафа

кмет на кметство

Подрумче

 download1

40.                        

216/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Селяхтин Осман Джелил

кмет на кметство

Луличка

 download1

41.                        

217/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мишо Христов Милев

кмет на кметство

Бряговец

 download1

42.                        

218/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мустафа Ахмед

Хасан

кмет на кметство

Полковник Желязово

 download1

43.                        

219/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Месут Неджатин Ибрям

кмет на кметство

Каменка

 download1

44.                        

220/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Нежля Кахраман

кмет на кметство

Хисар

 download1

45.                        

221/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Басри

Ибрям

Омар

кмет на кметство

Качулка

 download1

46.                        

222/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Айсел

Ахмед

 Ибрям

кмет на кметство

Долна кула

 download1

47.                        

223/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Хатидже Мехмед Мустафа

кмет на кметство

Джанка

 download1

48.                        

224/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Елмаз

Хасан Алимолла

кмет на кметство

Кандилка

 download1

49.                        

225/

05.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Милена Веселинова Алекова

кмет на кметство

Аврен

 download1

50.                        

226/

06.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Севдие

Идрис

Идрис

кмет на кметство

Багрилци

 download1

51.                        

227/

06.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Самет Мюмюн

Али

кмет на кметство

Чал

 download1

52.                        

228/

06.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Фартин Мустафа Шабан

кмет на кметство

Сливарка

 download1

53.                        

229/

06.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Аптула Юсеинов Карафеизов

кмет на кметство

Егрек

 download1

54.                        

330/

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Зюлбие Мехмед

Ахмед

кмет на кметство

Овчари

 download1

55.                        

331/

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Гьоксел Ахмед

Шериф

кмет на кметство

Поточарка

 download1

56.                        

332

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Ахмед

 Осман

Апти

кмет на кметство

Стари чал

 download1

57.                        

333

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Самет Сабахтин Мустафа

кмет на кметство

Дъждовник

 download1

58.                        

334

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Тахсин Мехмед

Ибрям

кмет на кметство

Звънарка

 download1

59.                        

335

07.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Халил Мехмед

Ахмед

кмет на кметство

Гулийка

 download1

60.                        

336

08.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Радостина Стефанова Хандева

кмет на кметство

Девесилово

 download1

61.                        

337

08.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Орхан

Юсеин Камбер

кмет на кметство

Едрино

download1 

62.                        

338

08.06.2018

по чл. 35,

ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Хасан

Ахмед

Топал

кмет на кметство

Къклица

download1 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  • Посещения: 207

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: