Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

08.06.2018г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

docОбявления за класиране на участниците18.02.2020г.

zipОбява за логопед - документация05.02.2020г.

docОбявления за класиране на участниците19.06.2019г.

docxО Б Я В Л Е Н И Е03.05.2019г.

docxОБЯВА ЗА МЕДИАТОР03.05.2019г.

docОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ - ВТОРА03.05.2019г.

docxОБЯВА ЗА ЛОГОПЕД - ВТОРА03.05.2019г.

docxЗаявление - Приложение 103.05.2019г.

docxДекларация - Приложение 303.05.2019г.

docxДекларация - Приложение 403.05.2019г.

docxАвтобиография - Приложение 203.05.2019г.

 

docОбява Педагог08.06.2018г.

docОбява Медиатор08.06.2018г.

docxДекларация приложение 408.06.2018г.

docxДекларация приложение 308.06.2018г.

docxЗаевление приложение 108.06.2018г.

docxОбявление ЛУ08.06.2018г.

docxАвтобиография08.06.2018г.

11.08.2016г.

Стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за Ранно Детско Развитие в община Крумовград“

22.08.2016г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

05.09.2016г.

Обявления за класиране на участниците

14.09.2016г.

Обяви за работа по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

30.09.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

07.10.2016г.

docЗаповед за удължаване на срока за набиране на документи за незаети свободни работни места по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – длъжност: социален работник

07.10.2016г.

docОбява с приложения

docЗаявление - Приложение 1

docАвтобиография - Приложение 2

docДекларация - Приложение 3

docДекларация - Приложение 4

28.10.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

06.12.2016г.

docИнформация за хода на проекта за Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

  • Публикувана на 10 Октомври 2016
  • Посещения: 4849

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: