Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщения относно реализирането на проект "Топъл обяд" в община Крумовград

Община Крумовград e бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане. Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“ е в подкрепа на хора, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Услугата „топъл обяд“ в община Крумовград се предоставя на 70 потребители, обслужвани от двете трапезарии на ДСП –Крумовград и ДСП – филиал с. Аврен. Това са лица, попадащи в следните целеви групи на програмата: - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

pdf1. Напредък - от 22.03.2017 г.

pdf2. Удължаване - от 03.05.2017 г. 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 22 Март 2017
  • Посещения: 1007

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map