Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изложба на мартеници „Творим заедно с мама“

            Изложба на мартеници „Творим заедно с мама“ реализираха децата от клуб „Занаяти“ по Проект „Подкрепа на предучилищното възпитание в община Крумовград“ на Община Крумовград към детска градина „Митко Палаузов“ гр. Крумовград.

            Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове .

 untitled2

            Децата от клуб „Занаяти“ с ръководител г-жа Милена Митева създадоха пролетно настроение в детска градина „Митко Палаузов“ като представиха изработените от тях мартеници и цветя от цветна хартия.

            Изложбата може да бъде видяна във фоайето на детската градина до края на месец март.

 untitled3untitled4

            Чрез дейностите в клуба децата ще натрупват знания за старинни занаяти, ще придобиват технологични умения и опит при ръчна изработка на модели от различни материали с различни инструменти – мартеници, цветя от цветна хартия и др., ще използват разнообразни операции и техники за постигане на поставената задача.

           

  • Публикувана на 20 Март 2017
  • Посещения: 306

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: