Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на собствениците на кучета!

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на кучета!

 

Общинска администрация – Крумовград напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежаване на куче е 31 март 2017 година. За кучета придобити след 31 март таксата се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиване.

Таксата е в размер на 10 лв. и се заплаща в Общинска администрация – Крумовград, Дирекция ”Местни данъци и такси”, пл.”България” № 16.

Съгласно Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Крумовград, всички собственици на кучета са длъжни да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрация на притежаваните от тях животни.

Административна регистрация на кучета се извършва в Общинска администрация – Крумовград, след представяне на изискуемите документи по наредбата.

Глобата за неизпълнение на задължението за регистрация на куче в Общинска администрация – Крумовград е в размер до 100 лева.

За повече информация може да се обръщате към Дирекция ”Стопански дейности и икономическо развитие” при Общинска администрация - Крумовград, пл.”България” №16, етаж 2, стая № 2 или на тел.: 03641 7553.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Март 2017
  • Посещения: 310

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: