Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни!

Общинска администрация- Крумовград съобщава, че във връзка с предстоящото отдаване под наем на ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд, с начало на ползване от стопанската 2017/2018 година, е необходимо земеделските стопани - собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват под наем общински пасища, мери и ливади, в срок до 10.03.2017 година, да подадат заявление по образец до кмета на община Крумовград. Срокът е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заявления постъпили след него, както и заявления неокомплектовани с всички необходими документи, няма да бъдат разглеждани.

Информация за имотите и за реда за подаване на заявления, както и образци на документите, се предоставят в дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие” при Общинска администрация –Крумовград, етаж II, стая №1, и в съответните кметства.

Във връзка с разпоредбата на чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, списък на имотите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Крумовград, за индивидуално ползване, е публикуван тук.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 27 Февруари 2017
  • Посещения: 409

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: