Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

В община Крумовград продължават да се реализират дейностите по предоставяне на интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.002-0181–С001 „Подкрепа за независим живот”

Съобщение  относно проведена супервизия  на ЛА_Page_1

Съобщение  относно проведена супервизия  на ЛА_Page_2

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Декември 2016
  • Посещения: 1986

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map