Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите лица, че с решение № 271 от протокол № 14 от 22.11.2016 год. на Общински съвет Крумовград се дава разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград „ ЕАД за изработване по негово искане на проекти за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 40823.001117/образуван от имот № 40823.001002/ по КВС на с.Къклица, общ.Крумовград; поземлен имот № 66716.000587 /образуван от имот № 66716.000234/ и поземлен имот № 66716.000588 / образуван от имот № 66716.000234/ по КВС на с.Скалак, общ.Крумовград за изграждане на сондажни площадки във връзка с извършване на допроучване в границите на концесионната площ на находище „Хан Крум“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не полежат на оспорване.

КМЕТ:

/Себихан Мехмед/

30.11.2016 г.

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 30 Ноември 2016
  • Посещения: 1327

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map