Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“

Община Крумовград обявява подбор за длъжността учител детска градина за предоставяне на дейностите: „Допълнително обучение по български език” и „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност” и длъжността психолог  по дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа“ по Проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното          възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по дейности както следва:

  1. 1.„Допълнително обучение по български език”

                  Учител детска градина – 29 бр.

  1. 2.Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност

Учител детска градина – 18 бр.

  1. 3.„Предоставяне на психологическа подкрепа”

                  Психолог – 1 бр.

               Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg .

Заявления за кандидатстване за длъжностите – учител детска градина ще се приемат от 12.10.2016 г. до 14.10.2016 г. (вкл), а за психолог от 12.10.2016 г. до 21.10.2016 г.

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в Деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

            Себихан Мехмед

Kмет ма община Крумовград

 

docxобява_за_психолог.docx

docxобява_за_педагог_Клубове.docx

docxобява_за_педагог_Доп._обучение.docx

docxПриложение_1.docx

docxПриложение_2.docx

docxПриложение_3.docx

docxПриложение_4.docx

                                                                                                          

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 12 Октомври 2016
  • Посещения: 1445

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map