Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обявление за набиране на Заявления за участие по процедура BG-RRP-4.024 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

УДЪЛЖАВА СЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ 

До 17:00 часа на 28-ми март 2024 г., се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Община Крумовград ще приема документи от сдружения на собствениците на сгради по втория етап на програмата за саниране до 21 март 2024 г.

Документите за кандидатстване по процедурата не се изменят, към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Целта на процедурата, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” на жилищните сгради обект на интервенции. Бюджетът на процедурата е 282 470 400 лв. безвъзмездни средства, които се допълват с над 70 млн. лв. съфинансиране, като общият размер на инвестицията достига 353 млн. лв.

 

Допълнителна информация на интернет адреси:

Заповедта за удължаване на срока за кандидатстване и актуалните Насоки за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, както и на портала на ИСУН 2020:

https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/ Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Тагове: Новини

  • Публикувана на 08 Март 2024
  • Посещения: 139

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map