Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Класиране на кандидатите за длъжностите „Социален работник” и Сътрудник „Социални дейности”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.001-0163 „Грижа в дома в община Крумовград”,

процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След проведено на 14.03.2023 г. интервю с кандидатите за длъжностите „Социален работник” и  Сътрудник „Социални дейности” по проект „Грижа в дома в община Крумовград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0163-С01 „Грижа в дома в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс, комисията назначена със заповед на кмета на община Крумовград класира кандидатите както следва:

За длъжността „Социален работник”:

Рамадан Мехмед Али от гр. Крумовград

За длъжността Сътрудник „Социални дейности”:

I  място - Тюркян Сабри Емин от гр. Крумовград

II място - Айдън Ибрям Юмер от с. Едрино, общ. Крумовград

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Март 2023
  • Посещения: 410

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map