Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение отностно изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот”

От 01.02.2016 г. на територията на Община Крумовград се изпълнява проект „Подкрепа за независим живот” с конкретен бенефициент Община Крумовград.
Проектът е в изпълнение на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0181-С001 с Министерство на труда и социалната политика. Общата му стойност е 499 384,75 лв., осигурена от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Продължителността на проекта е 23 месеца, от които 20 месеца са за предоставяне на интегрирани социални услуги.

pdfИнформация за проекта18.07.2016г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 18 Юли 2016
  • Посещения: 2003

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map