Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за Общински съвет Крумовград на VІІІ-то заседание на 09.05.2016 година (понеделник) от 10.00 часа

П  О  К  А  Н  А

          На основание чл.23, (4), т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Крумовград на VІІІ-то заседание на 09.05.2016 година (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния проекто

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Върнати за ново обсъждане от Областен управител на област Кърджали Решение № 132 и Решение № 133 от Протокол № 6/06.04.2016 година на Общински съвет – Крумовград.

         докладва: г-н Метин Байрамали – Председател на ОбС

2. Приемане на отчет за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги в община Крумовград за 2015 година и приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

3. Приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Крумовград 2016-2020 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

4. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 година.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

5. Продажба на недвижими имоти – ЧОС.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

6. Предоставяне на средства за финансиране на материални щети нанесени на молитвен дом /месчит/ на Джамийско настоятелство с. Златолист вследствие на възникнал пожар.

          докладва: г-жа Себихан Мехмед –кмет на общината

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………… 

                          /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/                                                                                   

Тагове: Покани

  • Публикувана на 04 Май 2016
  • Посещения: 1258

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map