Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“ се удължава до края на годината

Община Крумовград и Агенция за социално подпомагане сключиха допълнително споразумение № 4 към Договор № ФС01-0484/24.04.2020 г. за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“. По този начин, предоставянето на топъл обяд в общината се удължава с още два месеца считано от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

Към момента потребители на услугата са 170 души - уязвими жители от община Крумовград, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да си осигурят топла храна.

 Всеки работен ден до края на годината те ще продължат да получават безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично и десерт.

Проектът е изцяло финансирана от Агенцията за социално подпомагане и сe реализира на територията на общината в гр. Крумовград и селата Вранско, Горна Кула, Златолист, Луличка, Звънарка, Сърнак, Овчари, Скалак, Полковник Желязово, Рогач, Едрино и Сливарка.

Кандидатстването и получаването на информация относно условията и реда за включване в програмата става изцяло и единствено по телефона. Не се изисква подаване на документи, заявления и др. на място в сградата на общината. Към момента капацитетът на проекта е запълнен, но сигнали и молби за включване към списъка на „чакащите“ може да се подават на тел. 03641/ 71-13, вътр. 144  –  Севдалина Мерлева, ръководител на  проекта.

 09.11.2020 г.

  • Публикувана на 09 Ноември 2020
  • Посещения: 284

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: