Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“


УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“  В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

 

 

На 12.06.2020 г. кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, подписа допълнително споразумение за удължаване срока за осигуряване на безплатен топъл обяд по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Крумовград“, финансиран от националния бюджет, чрез Агенция за социално подпомагане от 19.06.2020 г. до 24.07.2020 г.

Предоставянето на топъл обяд на уязвими групи лица в община Крумовград по целевата програма е в отговор на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на коронавируса в България. Услугата се предоставя чрез Домашен социален патронаж гр. Крумовград на 170 лица, попадащи към следните целеви групи:

  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.

Всеки работен ден те получават до дома си: супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Освен топъл обяд на лицата се предоставя и възможност за съпътстваща подкрепа, изразяваща се в закупуването на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост със средства на потребителя.

С реализирането на дейностите по проекта, освен че се надграждат националните мерки за овладяване и ефективно справяне със ситуацията на извънредна епидемиологична обстановка, но и се подпомагат уязвими групи лица на територията на общината, които са в затрудненост или невъзможност за задоволяване на ежедневните си потребности от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Дата:  12.06.2020 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 12 Юни 2020
  • Посещения: 39

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: