Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заповед за неучебни дни от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. вкл. за неучебни за детските градини и обслужващите звена на територията на община Крумовград

З А П О В Е Д

№ КО – 197

гр. Крумовград,  05.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Дните от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. вкл. за неучебни за детските градини и обслужващите звена на територията на община Крумовград.

Мотиви: На основание Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с регистриран към момента нов епидемичен подем на заболявания от Грип и ОРЗ, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неждие Акиф – заместник-кмет на община Крумовград.

            Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни.

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                                          КРУМОВГРАД: ………/п/....…………

                                                                                                                     /СЕБИХАН МЕХМЕД/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Март 2020
  • Посещения: 185

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: