Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград съобщава на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

       Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

на заинтересуваните лица, че с решение №74 от протокол №4 от 12.02.2020г. се дава разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обект „Разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия на с. Орех, общ. Крумовград в обхват поземлен имот с идентификатор 54821.14.13 по КККР на с.Орех, общ. Крумовград с Възложител Община Крумовград.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на Община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение.

           

Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Обявления

  • Публикувана на 24 Февруари 2020
  • Посещения: 787

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map