Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Откриваща конференция по проект "Патронажна грижа в община Крумовград"

Проведе се откриваща  конференция по проект  BG05M9OP001-2.040-0091-С01 „Патронажна грижа в община Крумовград“

Откриваща конференция по проект  BG05M9OP001-2.040-0091-С01 „Патронажна грижа в община Крумовград“ се проведе в залата на Общински съвет Крумовград на 31 юли от 10:00 часа. 

На срещата присъстваха кметове на населени места в общината, представители на дирекция „Социално подпомагане“, общинска администрация и граждани.

Преди дни община Крумовград обяви  подбор на потребители по проекта. Срокът за подаване на документите  за първия етап подбор е от 26 юли 2019 г. до 31 август 2019 г. Целевата група кандидати за потребители са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания по настоящ адрес на територията на община Крумовград. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора ненавършили 65 годишна възраст при кандидатстване.

Патронажната грижа ще се предоставя за срок от 12 месеца в периода 01 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 година.

Проектът стартира по процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от Европейски социален фонд след сключен договор на 01 юли 2019 г. с бенефициент Община Крумовград.

Стойност на проекта е 206 123.36 лв., от които европейско финансиране – 175 204.86 лв.  и национално съфинансиране – 30 918.50 лева.

IMG 20190731 102344

IMG 20190731 102344

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 01 Август 2019
  • Посещения: 65

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: