Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Откриваща пресконференция по проект „Патронажна грижа в община Крумовград“

Община Крумовград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.040-0091-С01 „Патронажна грижа в община Крумовград“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ

С Ъ О Б Щ А В А

На  31.07.2019 год. /сряда/ от 10:00 ч.  в залата на Общински съвет Крумовград на адрес ул.  „Трети март“  №3 ще се проведе откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.040-0091-С01 „Патронажна грижа в община Крумовград“.

Проект "Патронажна грижа в община Крумовград" цели подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора,  чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Потребители на услугите по проекта ще бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

За целите на проекта ще бъдат назначени персонал за управление на услугите и персонал за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда: социални работници, медицински специалисти, рехабилитатори, психолог, санитари и шофьор.

Заповядайте!

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 29 Юли 2019
  • Посещения: 72

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: