Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение до заинтересованата общественост, че е постъпило уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

 

СЪОБЩАВА

 

На заинтересованите лица, че е изготвена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Разширение на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 62774.12.53 по КККР на с. Рогач, община Крумовград”.

 

Документацията е на разположение в сградата на Общината (пл. „България” №16), ет.2, ст.8 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Крумовград в определения 14-дневен срок.

                                                        От общинска администрация Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Юни 2019
  • Посещения: 101

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: