Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ – V, кв.98 по ПУП на град Крумовград

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/  за  УПИ – V, кв.98 по ПУП на град Крумовград, общ. Крумовград, ПИ с идентификатор 39970.501.1358 по КК и КР на Крумовград.

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-176/02.05.2019г. е издадена заповед № КО-385/14.03.2019г. за одобряване на техническо задание за проектиране на ПУП – ПЗ и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/  за УПИ – V, кв.98 по ПУП на град Крумовград, общ. Крумовград, поземлен имот с идентификатор 39970.501.1358 по КК и КР на Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 15 Май 2019
  • Посещения: 74

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: