Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публични регистри

Документи
pdfРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ВАЛИДНИ ПРЕЗ 2016 Г.
pdfРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ВАЛИДНИ ПРЕЗ 2017 Г.
Регистър на заверените технически паспорти на сгради 2016 год.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2016 г.
Регистър на издадените разрешителни за строеж 2016 г.
 xlsxРегистър на отдадените под наем земи от ОПФ през 2015-2016г.07.09.2016г.
 docxПубличен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на община Крумовград08.02.2017г.

 docxПубличен регистър на даренията на община Крумовград12.05.2017г.

 
 docxР Е Г И С Т Ъ Р за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Крумовград13.01.2017г.
РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
xlsРегистър на минималните помощи10.10.2016г.
 docРазпределение на жилищния фонд в община Крумовград, съгласно чл.3,ал.2 от наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища за 2016 година05.12.2016г.
  • Публикувана на 29 Март 2016
  • Посещения: 1691

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: